top of page

בעית פוריות לא מוסברת

אם עשית את כל הבדיקות הרפואיות והכל בסדר, גם אצלו, אבל אין הריון, או החסימה היא במקום אחר ממה שחשבת.

במאמרים האלו תוכלו ללמוד על הסיבות הלא מודעות הרגשיות שיכולות להפריע לכניסה להריון טבעי ואולי לחסוך לך טיפולי פוריות מתישים ולקצר לך את הדרך להריון בריא.

bottom of page